PO IG 8.2

Pozyskaliśmy:

Wdrożenie systemu informatycznego typu B2B integrującego firmę Alfa-Net Rachunkowość dla MŚP Leszek Rąpała z partnerami uczestniczącymi w projekcie.