BC Partner Sp. z o.o.

PO IG 8.2

Pozyskaliśmy:

411 000 PLN

Stworzenie i wdrożenie platformy B2B w przedsiębiorstwie BC Partner Sp. z o.o. automatyzującej procesy biznesowe z partnerami.