Gmina Nowe Miasto

PL04 Fundusze Norweskie

Pozyskaliśmy:

1 667 460 PLN

Termomodernizacja oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Miasto.