Stowarzyszenie Jabłka Grójeckie

Mechanizm WPR – Programy Proste

Pozyskaliśmy:

8 690 000 PLN

Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca promocji jabłek pt. Samo zdrowie „Jabłka ChOG” skierowana na rynki Niemiec, Danii, Szwecji.