Laser Spec Sp. z o.o.

FE Śląskie 10.3

Pozyskaliśmy:

8 203 894,78 PLN