Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI)

AGRIP MULTI 2023

Pozyskaliśmy:

3 974 550,28 EUR