Sever Sp. z o.o.

RPO Wrota Podlasia 5.2

Pozyskaliśmy:

3 320 000 PLN

Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne.