Biocontrol Polska Sp. z o.o.

RPO Wrota Podlasia 1.4

Pozyskaliśmy:

210 650 PLN

Rozwój przedsiębiorstwa BioControl poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu.