Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.

RPO WP 2.2.1

Pozyskaliśmy:

801 500 PLN

Redukcja surowco-, materiało- i energochłonności procesów technologicznych zachodzących w wydawnictwie „Bernardinum” Sp. z o.o. w Pelplinie poprzez zakup innowacyjnej i ekologicznej maszyny drukarskiej oraz uruchomienie.