Agro Eko Sp. z o.o.

RPO WP 1.1.2

Pozyskaliśmy:

795 000 PLN

Rozwój technologiczny, organizacyjny i rynkowy firmy Agro Eko poprzez budowę małej elektrowni wodnej.