AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA

RPO WM 3.3

Pozyskaliśmy:

3 998 500 PLN

Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Awenta.