Zakład Kompozytów Bella

RPO WM 1.8

Pozyskaliśmy:

183 000 PLN

Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Kompozytów Sp. z o.o. poprzez inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego.