ACERYS Sp. z o.o.

RPO WM 1.7

Pozyskaliśmy:

150 000 PLN

Udział w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych szansą na rozwój firmy Acerys Sp. z o.o.