BALTON Sp. z o.o.

RPO WM 1.7

Pozyskaliśmy:

150 000 PLN

Prezentacja nowości produktowych firmy Balton Sp. z o.o. na międzynarodowych targach medycznych i w czasie zagranicznych misji gospodarczych.