Konsmetal S.A.

RPO WM 1.7

Pozyskaliśmy:

150 000 PLN

Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych.