UO-TECHNOLOGIA Sp. z o.o.

RPO WM 1.6

Pozyskaliśmy:

5 560 000 PLN

Utworzenie Klastra Warzywno-Owocowego województwa mazowieckiego.