Anna Wall-Sieczko SCRAP

RPO WM 1.5

Pozyskaliśmy:

402 000 PLN

Wzrost konkurencyjności firmy SCRAP Anna Wall-Sieczko, poprzez wdrożenie technologii własnej oraz technologii nabytych, celem wprowadzenia do oferty 2 nowych produktów oraz znaczącego udoskonalenia 2 dotychczas oferowany.