GO4IT Sp. z o.o. sp.k.

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

974 955,00 PLN

BSC – Building Systems Commissioning. Usługa kompleksowych odbiorów systemów budynkowych.