Wisene Sp. z o.o.

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

4 379 713,00 PLN

Rozwój systemu automatycznego monitoringu konstrukcji dachów.