STAN 58 Spółka Cywilna

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

1 205 000 PLN

Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem termoizolacyjnym oraz technologią jego produkcji.