R2Ideas Sp. z o.o

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

1 450 661 PLN

Prace B+R nad innowacyjnym Systemem do telediagnostyki.