Pro-Environment Polska Sp. z o.o.

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

1 924 916 PLN

Prace badawczo-rozwojowe nad multisensorem do badania produktów spożywczych.