Jessa Paweł Firma Produkcyjno Usługowa JES TRANS

RPO Wlkp 1.5.2

Pozyskaliśmy:

1 975 500 PLN

Wzrost konkurencyjności oferty Firmy JES TRANS poprzez wdrożenie na rynek meblarski innowacji produktowych jako rezultat wyników własnych prac B+R.