CBU Gama Grzegorz Strzelczyk

RPO WŁ 3.6

Pozyskaliśmy:

300 000 PLN

Podniesienie konkurencyjności usług firmy CBU GAMA.