GROSPOL JĘDRUCH Spółka Jawna

RPO WŁ 2.3.1

Pozyskaliśmy:

550 540 PLN

Dywersyfikacja produktowa firmy GROSPOL poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R skutkujących wprowadzeniem na rynek innowacyjnych siedzisk biurowych.