P. P. H. U. AGRO – FACTORY II S.C.

RPO WŁ 2.1.2

Pozyskaliśmy:

771 800,00 PLN

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AGRO-FACTORY II S.C. poprzez realizację profesjonalnych usług biznesowych.