Huta Szkła Wymiarki S.A.

RPO WKP Działanie 2.4

Pozyskaliśmy:

12 000 000 PLN

Dostosowanie instalacji wytopu szkła do wymogów pozwolenia zintegrowanego.