OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań Sp. z.o.o.

RPO WK-P 5.3

Pozyskaliśmy:

950 000 PLN

Dostosowanie OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, do wymogów ochrony środowiska poprzez inwestycje na Wydziale Litografii.