KROMAN W.Polak G.Studziński Sp. J.

RPO WK-P 5.2.1

Pozyskaliśmy:

350 000 PLN

Rozwój firmy KROMAN poprzez rozbudowę parku maszynowego.