NZOZ Medyk

RPO WK-P 5.2.1

Pozyskaliśmy:

297 000 PLN

Wprowadzenie nowych i ulepszonych usług medycznych do oferty NZOZ Medyk.