Unigastro

RPO WD 1.2.C

Pozyskaliśmy:

20 000 PLN

Wzrost sprzedaży i rozpoznawalności firmy UNIGASTRO poprzez udział w branżowych imprezach targowych.