Archem Sp. z o.o.

RPO WD 1.2.C

Pozyskaliśmy:

49 000 PLN

Wzrost konkurencyjności firmy Archem poprzez udział w targach.