Punkt Opieki Nad Dzieckiem Monika Tomaszewska

RPO ŚL 8.1.3

Pozyskaliśmy:

291 624 PLN

Utworzenie żłobka „Wesołe Misie” w Katowicach szansą rodziców wejścia lub powrotu na rynek pracy.