Com EMER Małgorzata Bronowska

RPO Małopolskie 2.1.A

Pozyskaliśmy:

292 000 PLN

Wzrost konkurencyjności firmy COM EMER w wyniku uruchomienia własnego zakładu produkcyjnego.