GMR-Metal Sp. z o.o.

RE_OPEN UK

Pozyskaliśmy:

185 763,09 EUR

Ograniczenie negatywnego wpływu brexit na działalność GMR-Metal Sp. z o.o. poprzez
inwestycję w park maszynowy.