J.K. Multidrzwi Krzysztof Janaszkiewicz

PROW 3.1.2

Pozyskaliśmy:

250 000 PLN

Rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie jego dochodowości i utworzenie nowych miejsc pracy dzięki zwiększeniu produkcyjnego majątku trwałego firmy.