PHU Borek

PROW 3.1.2

Pozyskaliśmy:

300 000 PLN

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wybudowanie budynku handlowo- usługowego, utwardzenie placu i parkingów oraz wyposażenie budynku handlowo- usługowego co przełoży się na wzrost dochodu z prowadzonej.