Janczarski Studio

RE_OPEN UK

Pozyskaliśmy:

183 240,88 EUR

Zakupy i działania inwestycyjne niezbędne dla dywersyfikacji oferowanych usług przez wnioskodawcę oraz zorganizowanie misji w celu ograniczenia negatywnych skutków BREXIT.