Leszek Szczerba - GRANMAL

PO PW 1.3.1

Pozyskaliśmy:

1 040 534 PLN

Wdrożenie innowacyjnych produktów w branży kamieniarskiej.