Rosti (Polska) Sp. z o.o.

PO IŚ 4.1

Pozyskaliśmy:

27 000 PLN

Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 w przedsiębiorstwie Rosti (Polska).