Polonis Druk Sp. Z o.o. Sp. K.

PO IR 3.2.2.

Pozyskaliśmy:

1 311 750,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji etykiet zabezpieczonych przed podrabianie.