P.W.E. Technologie Sp. z o.o.

PO IR 3.2.2

Pozyskaliśmy:

1 645 215 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji samonaprawiającej się kompozycji antykorozyjnej.