Ikar Service Krzysztof Jatczak

PO IR 3.2.2

Pozyskaliśmy:

4 294 955,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii przegród nadbudów w oparciu o lekki szkielet drewniany.