AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA

PO IR 2.1

Pozyskaliśmy:

2 512 125 PLN

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa AWENTA E.W.A. CHOMKA Spółka Jawna poprzez utworzenie centrum badawczo-rozwojowego pn.: „Laboratorium badawczo-rozwojowe systemów wentylacyjnych”.