Furmanek Renewal Sp. z o.o. Sp. K.

PO IR 2.1

Pozyskaliśmy:

2 551 034 PLN

Rozwój działalności badawczej w firmie Furmanek Renewal poprzez utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.