Platforma Marketingowa Sp. z o.o.

PO IG 8.2

Pozyskaliśmy:

275 000 PLN

Stworzenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy Platformą Marketingową Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi.