Arteria S.A.

PO IG 8.2

Pozyskaliśmy:

1 216 000 PLN

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe między członkami sieci kontrahentów.