Elektrobud S.A.

PO IG 4.6

Pozyskaliśmy:

8 900 000 PLN

Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.