Arso-Polański Sp. z o.o.

PO IG 4.2

Pozyskaliśmy:

1 700 000 PLN

Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w firmie Arso-Polański.