Szpital Solec sp. z o.o

GIS Zarządzanie energią NFOŚiGW

Pozyskaliśmy:

2 503 000 PLN

Termomodernizacja budynków Szpitala Solec sp. z o.o w Warszawie.